Pebble Mini

Pebble Mini Pebble Mini

Pebble Mini är ett litet smidigt elektronisktförstoringsglas som är lätt att få plats med i fickan. 3" display och förstoring upp till 10 ggr.

Artikelnummer:

I-0035

Katalog unikt produktnummer i Nationell katalog för produkter och avtal:

112501960

Avtal:

Finns med i avtal med HMS och Region Gotland: Förstorande system och läsmaskiner HMS 1511-4-04   

 

 

User guides

Productfolders